Οι αμπελώνες μας


Οι αμπελώνες του οινοποιείου μας είναι φυτεμένοι στον Καλαμιά Αιγιαλείας. Ένα χωριό με μακρά αμπελοοινική παράδοση και συνέχεια, μέσα στην μοναδικής ομορφιάς και παγκόσμια αναγνωρισμένη αμπελουργική ζώνη της Αιγιάλειας.

Οι ερυθρές ποικιλίες μας καλλιεργούνται στα χαμηλότερου υψομέτρου φτωχά αργιλοχαλικώδη εδάφη, ενώ οι λευκές σε ασβεστολιθικά εδάφη σε μεγάλα υψόμετρα σε ένα από τα κορυφαία αμπελοτόπια της Αιγιάλειας τον Κουρκουλιά.

Η πλειονότητα των συνεργαζόμενων αμπελουργών προέρχεται από τον Καλαμιά, προσδίδοντας στους παραγόμενους οίνους τον τοπικό χαρακτήρα της υποπεριοχής. Τα σταφύλια προερχόμενα από τον εξαιρετικό αμπελότοπο της Αιγιάλειας, είναι προικισμένα με μια σειρά εξαιρετικών συστατικών προερχόμενα από τον μοναδικό συνδυασμό του μικροκλίματος, του γεωλογικού ανάγλυφου της περιοχής, του εδάφους και των ανθρώπων της. Ο εξαιρετικός τους χαρακτήρας μετουσιώνεται μέσα από ήπιες οινοποιητικές τεχνικές σε μοναδικά δροσερά κρασιά χαρακτήρα.

Σκόπος μας είναι κάθε ποτήρι των κρασιών μας να σας ταξιδεύει στους ορεινούς αμπελώνες με θέα προς την θάλασσα,στους ορεινούς όγκους που γειτονεύουν με την ακτή και στα γεωλογικά πολύπλοκα εδάφη μας.